Ranije su na Ramsarsku listu upisani Nacionalni park Skadarsko jezero i Tivatska solila