Obnoviljena spomen obilježja, u parku ispred opštine:

Savu Dragoviću, Đoku Kovačeviću, Baju Sekuliću. Takođe su obnovljeni spomenici na Gostilju, Vučici, Bobičićima i Donjem Zagaraču.


Uskoro se pristupa sanaciji spomenika u Dolovima.