Vlada Crne Gore dodijelila uslovne dotacije Opštini Danilovgrad za 2018. godinu

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 21. Juna 2018. godine donijela je Odluku o dodjeli uslovnih dotacija Opštini Danilovgrad za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 198 000 eura. Sredstva su oprijediljena za pokriće djelova troškova realizacije tri prioritetna investiociona projekta: Idejno rješenje poboljšanja vodosnabdijevanja stanovnika naselja Daljam – dotirana sredstva 57 880eura “, “Asfaltiranje 5km lokalnih i nekategorisanih puteva – dotirana sredstva 112 500 eura “, “Rekonstrukcija ulice u Pažićkom polju – dotirana sredstva u iznosu od 27 620eura”

Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, propisano je da opštine, za finansiranje investicionih projekata koji su od posebnog  interesa za opštinu ili više opština, imaju pravo na korišćenje uslovnih dotacija iz Budžeta Države.

Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu jedinicama lokalne samouprave su, na ime uslovnih dotacija, predviđena sredstva u iznosu od 198 000eura.

Opština Danilovgrad jedina dostavila zahtjev

U Odluci je navedeno da je Ministarstvu finansija obrazloženi zahtjev za dodjelu dotacija, zaključno sa 30. septembrom 2017. godine, dostavila samo Opština Danilovgrad. Opština je kandidovala tri projekta: Poboljšanje vodosnabdijevanja stanovnika naselja Daljam (1 157 732,92 eura), “Asfaltiranje 5km lokalnih i nekategorisanih puteva (225 000 eura)” i “Rekonstrukcija ulice u Pažićkom polju (406 861,52 eura)”.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva dali su pozitivna mišljenja – navodi se u obrazloženju Odluke.