Direktor Doma zdravlja Danilovgrad, dr Dejan Mandić, danas je sa rukovodiocima karantina Anom Veljović i Bobanom Šaranović, obišao karantine smještene u Regionalnoj školi RESPA i na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.

Trenutno su u karantinima na Policijskoj akademiji smještene 42 osobe, a u Regionalnoj školi 56 osoba.

Tokom obilaska je konstatovano da je zdravstveno stanje lica smještenih u karantinima stabilno bez bilo kakve simptomatologije koja bi ukazivala na infekciju korona virusom.

Konstatovano je da su uslovi smještaja, ishrane i higijena apsolutno zadovoljavajući za ovakav vid smještaja.

Da se sve epidemiološke procedure sprovode po propisanim protokolima.

Par njih je istaklo potrebu za simptomatskom terapijom, koja će im se u saradnji sa Montefarmom blagovemeno dostaviti. Posebno bih naglasio profesionalan i posvećen odnos rukovodioca i zaposlenih u karantinu.