područje današnjeg Danilovgrada

Ova mapa vam omogućava da odaberete svoju adresu, kako biste videli njene promjene tokom proteklih 750 miliona godina.

Interaktivni alat omogućava korisnicima da se prijave na određenoj lokaciji i vizuelno upoznaju kako se ista razvijala između kriogenskog perioda i sadašnjosti.

Područje Dailovgrada za vrijeme superkontinenta

Prije oko 240 miliona godina, parče zemlje koja je jednog dana postala Centar za kulturu Danilovgrad,  bila je dio ogromnog superkontinenta poznatog kao Pangea.

Obuhvaćajući gotovo svu postojeću kopnenu masu Zemlje, Pangea je malo ličila na našu savremenu planetu.

Zahvaljujući nedavno objavljenoj interaktivnoj mapi, zainteresovane strane sada mogu da nametnu današnje političke granice geografskim formacijama prošlosti –  koje datiraju od prije 750 miliona godina.

Mapu možete pogledati OVDJE