Danilovgradski Dom zdravlja raspolaže sa jednim vozilom za potrebe transporta Covid pacijenata dok je na teritoriji naše opštine, od početka epidemije korona virusa, zabilježio tek nešto više od 50 pozitivnih pacijenata. 

Povodom zabrinutosti Danilovgrađana koja se tiče epidemije koronavirusa, opremljenosti danilovgradskog Doma zdravlja i epidemiološke situacije koja se u Crnoj Gori dodatno pogoršava, kontaktirali smo IJZ sa pitanjima čiji bi odgovori naše sugrađane u određenoj mjeri rasteretili.

Tako smo Institut pitali o procedurama za korišćenje sanitetskih vozila u smislu pravila korišćenja, dezinfekcije vozila, lica koja se mogu transportovati sanitetskim vozilom, uputili na situaciju u kojoj pacijenti čekaju po više sati kako bi se vratili u matični DZ i eventualne potrebe za dodatnim sanitetskim vozilima.

Odgovor Instituta za javno zdravlje prenosimo u cjelosti u nastavku:

Većina odgovora na pitanja koja ste uputili Institut za javno zdravlje leže u nadležnosti i pod ingerencijama Doma zdravlja Danilovgrad iz razloga što je Dom zdravlja  Danilovgrad u skladu sa organizacijom posla na nivou primarne zdravstvene zaštite zadužen za zbrinjavanje COVID19 pacijenata sa teritorije njihove opštine. Samim tim Vas molimo da im se obratite u cilju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti. (Odgovor Doma zdravlja Danilovgrad Ovdje)

Kada se radi o Institutu za javno zdravlje Crne Gore, higijensko epidemiološka služba IJZ vrši epidemiološki nadzor nad opštinom Danilovgrad i u stalnoj je komunikaciji sa domom zdravlja Danilovgrad kako kroz uobičajene kanale komunikacija tako i umrežavanjem i razmjenom mikrobioloških podataka / rezultata korišćenjem integrisanog informacionog sistema u zdravstvu.

Vezano za prognoze daljeg kretanja obolijavanja u danilovgradskoj opštini, sasvim je jasno da nepridržavanje mjera i preporuka neminovno vodi u dalje pogoršanje epidemiološke situacije.

Kao mala opština, Danilovgrad ima znatno bolje mogućnosti mobilizacije zajednice i podizanja kolektivne svijesti vezane za neophodnost pridržavanja opštih mjera prevencije i smatramo da je vaša uloga u tome nezamjenjiva i jako bitna te vam stojimo na raspolaganju za svaku dalju saradnju i unapređenje komunikacije rizika, opštih mjera prevencije i svih ostalih elemenata postupanja vezanim za COVID19 a na dobrobit svih građana Danilovgrada i Crne Gore.