Isključenja struje za 14.02. - Volim Danilovgrad Skip to content

Isključenja struje za 14.02.

Servisne informacije za 14.februar

Zbog planiranih radova na mreži,  petak 14. februara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Bogićevići, Valeta, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Slap Zete i repetitor Kuriloi(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, ž.stanica Ostrog,  Bare Šumanovića, Šobajići, Viš, Mijokusovići,   Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Iverak

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Grbe

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– 10.02. – 15.02:  Ržišta, Pješivački Do, repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Sva prava zadržana © Volim Danilovgrad Developed by NVO Rural Urban

%d bloggers like this: