martinićki put

Predmet javne nabavke, čije rezultate su najavili za 12.02., je bilo izvodjenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Danilovgrad-Spuž, preko Martinića, u Opštini Danilovgrad. Ista nije zaključena.

Izvođač koji će rekonstruisati put kroz Martiniće, dužine je 8,6 kilometara, biće poznat 12. februara, najavljeno je ranije. Tender je raspisala Uprava javnih radova. Kako je ranije, za DAN, kazala Zorica Kovačević, predsjednica Opštine Danilovgrad ovaj projekat jako je značajan.

 

Rok za podnošenje ponuda produžen je do 28.02.2020. godine

 

Naime do poslednjih izmjena u tenderskoj dokumentaciji došlo je na osnovu člana 54 stav 1 a u vezi sa članom 55 stav 1 i stav 3  Zakona o javnim ponuda Uprave javnih radova, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Poslednje izmjene su se odnosile na kriterijume bodovanja izvođača a koji se tiču ocjene kvaliteta izvođača.

U prethodnim uslovima tendera:

“U reference ponuđača uračunavaju se reference člana zajedničke ponude i podizvođača, koji će na predmetnoj nabavci biti angažovani za izvođenje određenog dijela radova, a  koji je kao ponuđač izvodio radove. Ukoliko ponuđač, član zajedničke ponude ili podizvođač imaju reference na izvršenju istih radova, takva referenca se računa kao jedna referenca.”

Novi, izmijenjeni uslovi tendera:

“U reference ponuđača uračunavaju se reference člana zajedničke ponude i podizvođača, koji će na predmetnoj nabavci biti angažovani za izvođenje određenog dijela radova.”

DG-SPUZ-MOSTOVI_posle revizije Izmjena 10.02.2020.

Mijenja se član 17 Nacrta ugovora i glasi:

IZVODJAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora  2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.  “

Dok se izmjene vrše i roku za predaju dokumentacije, za 28.02.2020. godine

Cijele izmjene možete pogledati OVDJE

 

Rekonstrukcija puta preko Martinića: Rezultati tendera 12. februara