Danilovgradski vodovod je 2010. godine potpisao ugovor o zajmu za rekonstrukciju gradskog vodovoda i kanalizacionog sistema. Projekat je podrazumijevao više faza – od rekonstrukcije vodovoda,  ugradnje monitoring SCADA sistema, rekonstrukcije vodoizvorišta ali i finalne faze odnosno izgradnje kolektora i prečišćača za otpadne vode. 

Po dostupnim dokumentima, radovi na izgradnji kolektora i PPOV-a su trebali početi 1. septembra. Radovi nisu započeli a danilovgradski vodovod nije odgovorio na naše pitanje u kojoj fazi se nalazi projekat izgradnje kolektora i PPOV-a odnosno kada započinju radovi u Landži kao i koja firma će raditi pripremne radove.

Da je cjelokupan projekat obavijen velom tajne govori i nepotpuna transparentnost, pa tako ugovor sa grčkom firmom nije dostupan javnosti na zvaničnom sajtu Opštine. Danilovgradski vodovod još uvijek nema internet prezentaciju dok na email poruke ne odgovara ažurno.

Iz Opštine su ranije poručili da će uraditi sve da izgradnja kolektora i potrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bude po najvišim standardima, navodeći da još uvijek rade analizu za utvrđivanje cijene koju će plaćati građani za uključenje na taj sistem.

Park prirode Rijeka Zeta, Landža

Park prirode dolina rijeke Zete

Lokacija prečistača je u III zoni parka prirode i nalazi se uz zonu II. U zoni III su dozvoljene sve aktivnosti koje su predviđene Prostorno urbanističkim planom. U zoni II nije dozvoljena gradnja stambenih i poslovnih objekata a sve radnje u zoni III ne smiju smanjivati kvalitet vazduha, vode i zemljišta u zoni II i zoni I.

Kvalitet životne sredine mora biti ispoštovan bez obzira da li je Landža u parku prirode ili ne. Svakako da park prirode olakšava sistem zaštite ali nije od presudne važnosti. Park prirode je dodatna okolnost koja utiče da se cijelom procesu pristupi mnogo obazrivije.

Bez obzira koliko bili obazrivi pri izradi prečišćivača otpadnih voda, čak i da se radi o vikendici, postojaće uticaji. Izvođenje građevinskih radova bi uzrokovalo gotovo potpuno odustvo životinjskih vrsta tokom trajanja radova u Landži. Prisutne travnate zajednice na predmetnoj lokaciji bi nestale i bile bi zauzete objektima prečistača otpadnih voda.

Ne postoje podaci o trenutnom stanju vode, vazduha i zemljušta za Landžu ali to treba biti dio elaborata. Zato treba insistirati da ukoliko investitor ne odustane od lokacije, da elaborat sadrži i te podatke jer ne može se pratiti stanje prirode nakon izgradnje ako ne znamo kakvo je ono bilo prije gradnje.

 

30€ po domaćinstvu

 

Troškovi održavanja postrojenja bi na mjesečnom nivou, po nekim podacima, iznosili oko 200 000 €.

Troškovi održavanja bi u zavisnosti od daljih dešavanja, hipotetički mogli iznositi i do 30€ po domaćinstvu, u zavisnosti do toga na koga bi sve pao teret. Troškovi otplate će se vjerovatno obračunavati i preko računa za vodu.

Dio koji se tiče priključivanja na kanalizacionu mrežu i gore pomenuta postrojenja nije zakonski obavezujući pa je na kraju i pitanje koliko domaćinstava bi prihvatilo priključivanje, enormne račune ali i činjenicu da bi od dana puštanja postrojenja u rad živjeli sa neprijatnim mirisima.

Građanska inicijativa “Stop kolektoru u Centar Danilovgrada” gotovo 12 mjeseci ulaže napore za promjenu lokacije planiranih postrojenja a podrška stiže i od NVO sektora, političkih partija ali i medija. Građani gotovo svakog dana uređuju meandar Landža čiji potencijali upućuju na rekreativno-turističke sadržaje koje bi kurs grada uputile ka održivom i zelenom razvoju.

Studija: Uticaj na kvalitet života kada se živi u blizini kolektora i prečišćača otpadnih voda