Omiljeno izletište Danilovgrađana u žižu crnogorske javnosti dospjelo je, ne svojom ljepotom i potencijalima već aktuelnim planovima gradskih vlasti za izgradnjom kolektora i prečišćača otpadnih voda.

Žučne rasprave, građanske inicijative, “riječi struke”… A evo kako Landža odgovara. Sama za sebe.