forenzicki centar danilovgrad

Nekad su dostignuća forenzičara bila dostupna na malim ekranima u čuvenim američkim serijama, a danas su dio svakodnevnog rada istražitelja u danilovgradskom Forenzičkom centru Uprave policije MUP-a.

Tu se svakodnevno mikroskopski ispituju tragovi izuzeti sa mjesta zločina, rade DNK profili, ispituju olupine od zapaljenih vozila, oružja, vještači droga… Nema uviđaja koji može da prođe bez momaka u bijelom jer sve počiva upravo na pronađenim tragovima koji kasnije u sudnici postaju neoborivi dokazi.

Načelnik Centra Zoran Tomčić kaže da su izgradili reputaciju koja može da parira i velikim svjetskim centrima. -Službenici Forenzičkog centra doprinose rasvjetljavanju velikog broja teških krivičnih djela i upravo materijalni tragovi izuzeti s lica mjesta, koje oni vještače, su jedan od dokaza na osnovu kojih se osuđuju lica optužena za ubistva, druge krvne delikte, razbojništva… O tome najbolje svjedoče brojke.

“Prošle godine urađeno je 110.457 analiza, dok je samo za tri mjeseca ove godine obrađeno 6.053 uzorka i urađeno 28.984 analize”, rekao je Tomčić za Pobjedu.
Prema njegovim riječimsvaka linija rada u Forenzičkom centru kadrovski i tehnički osposobljena da odgovori i pruži pomoć u zavisnosti od vrste posla koji bi se ukazao na terenu.

“Svakodnevno se uvećava obim posla u centru, pogotovo na grupi za DNK analize, grupi za hemijska ispitivanja kao i grupi za daktiloskopska isptivanja”, kazao je Tomčić.

On dodaje da je broj zahtjeva za različite vrste ispitivanja u stalnom porastu, a pogotovo za DNK analize.

“O ovome najbolje govori podatak da je 2017. godine Forenzički centar odgovorio na 7.596 zahtjeva i naredbi organizacionih jedinica Uprave policije i pravosudnih organa uz visok stepen efikasnosti u radu, što predstavlja visok procenat u rasvjetljavanju krivičnih djela. Pomoću identifikacionih metoda rada u centru kroz saradnju sa kriminalističkom tehnikom na terenu u proteklom periodu rasvijetljeno je više krivičnih djela teško ubistvo, ubistvo, razbojništvo i teška krađa”, ističe Tomčić.

On naglašava da Ministarstvo unutrašnjih poslova stalno radi na osavremenjavanju opreme Forenzičkog centra, te i da su u aprilu prošle godine nabavili novi MBIS sistem za elektronsku pretragu tragova papilarnih linija.

U narednom periodu planirano je da se kroz finansijsku podršku OEBS-a izvrši nabavka softvera za vještačenje mobilnih telefona.

Prema njegovim riječima, centar isključivo postupa po zahtjevima Uprave policije, suda i tužilaštva.

Na lice mjesta, kako ističe, njihovi službenici izlaze po zahtjevu organa policije i pravosudnih organa, prevashodno za krivična djela iz oblasti krvnih, imovinskih i drugih delikata, a često se učestvuje u vršenju uviđaja kada se dogodi saobraćajna nezgoda.

Pobjeda