Podgorička banka, članica OTP grupe, ponudila je novi Hipotekarni kredit svim građanima kojima je gotovinski kredit potreban na duži rok, a u mogućnosti su da obezbijede hipoteku na nekretninu kao sredstvo obezbjeđenja kredita.

Hipotekarni kredit Podgoričke banke je pravo rješenje za sve klijente kojima je potrebna gotovina za željenu kupovinu i nabavku, kao i izmirenje obaveza, a sve to na duži rok. Kredit je namijenjen klijentima banke koji ostvaruju prihode iz stalnog radnog odnosa, penzionerima, pomorcima. Ovu vrstu kredita mogu koristiti i izdavaoci turističkog smještaja kojima su sredstva potrebna za renoviranje, opremanje, modernizaciju ili proširenje prostora za turističko iznajmljivanje. Kredit se odobrava u iznosima od 3.000€ do 120.000€, a posebna pogodnost je duža ročnost što omogućava i niži iznos mjesečnih anuiteta. Hipotekarni kredit odobrava se po godišnjoj nominalnoj fiksnoj kamatnoj stopi od 6,49% pri čemu je godišnja efektivna kamatna stopa od 6,77%.

Više informacija klijenti mogu dobiti u svakoj od dvadeset ekspozitura Podgoričke banke širom Crne Gore, kao i pozivom na broj Call centra banke 19900 ili posjetom sajtu www.podgorickabanka.me.


Reprezentativni primjer za hipotekarni gotovinski kredit za građane: za iznos kredita od 30.000€, rok otplate 240 mjeseci, nominalna godišnja kamatna stopa (NKS) iznosi 6,49%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,77%, mjesečni anuitet 220,21€, administrativna naknada 600€, ukupna kamata 22.850,40€. Ukupni troškovi iznose 23.460,40€ i predstavljaju zbir kamata za cijeli period,administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€) i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (5€). Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 53.460,40€. U obračun EKS, obračun ukupnih troškova i ukupnog duga nije uključen trošak premija osiguranja i procjene nekretnine, koji će biti uključen u konačan obračun. Sredstva obezbjeđenja kredita: mjenica, mjenično ovlašćenje, hipoteka na nekretninu, osiguranje nepokretnosti vinkulirano na banku, kao i opciono životno osiguranje i ostali kolaterali prihvatljivi za banku.