U cilju prevencije saobraćajnih nezgoda i poštovanja ograničenja brzine kretanja, nadležne službe su na više lokacija u gradu postavile usporivače brzine, takozvane ležeće policajce.


Usporivači su postavljeni po saobraćajnicama na ulazu u gradsko jezgro, Lalevićima, Pažićima, Sekulićima, putu ka Željezničkoj stanici Danilovgrad kao i na saobraćajnicama u centru grada.

Direktor Auto škole AS Team, Nikola Dragaš za naš portal je naveo da su prinudni usporivači brzine, poznatiji kao ležeci policajci, namijenjeni  povećanju bezbjednosti saobraćaja na mjestima koja zahtijevaju usporen saobraćaj.

Obično se postavljaju u blizini škola, vrtića, bolnica i drugim mjestima gdje okruženje ili situacije zahtijevaju usporavanje kretanja vozila. Postavljaju se na kolovozu, sa ugrađenim reflektujućim trakama, kako bi se povećala njihova vidljivost tokom noći ali i tokom vožnje po lošim uslovima.

Motiv postavljanja je usporavanje kretanja vozila u ulicama u kojim ima mnogo pješaka, djece, a mogu se postavljati i na mjestima gdje se sporedne ulice spajaju sa ulicama koje imaju pravo prvenstva, kako bi se spriječilo izlijetanje vozila na takve ulice.

Apel građana: Potrebni usporivači brzine prije nego se desi katastrofa