SAVO MARTINOVIĆ je rodjen 26. januara 1935. godine u Begovinama, kod Danilovgrada.

Gimnaziju je učio u Podgorici (ondašnjem Titogradu), a maturirao u Beogradu, gdje je studirao pravo.

Humorom i satirom, novinarstvom i šahom bavi se od rane mladosti.

Objavio je knjige aforizama: NIŠTA IZMEDJU, HAZARDNI RJEČNIK i PUNA KAPA, knjigu epigrama MRTVI UZAO i autobiografske romane od priča – SAGA O SAGU i NOVELA O NOVELJI, o istoimenim mitskim ličnostima crnogorskog duha.

Objavio je i knjigu o šahu, a, u ovoj igri dubokog uma, ima titulu majstorskog kandidata i zvanje učitelja šaha.

Piše jezgrovitim, sažetim, metaforičnim, aforističnim stilom, pa mu je jedan kritičar dao titulu doktora ekonomije riječi.

Više puta je nagradjivan na Medjunarodnom festivalu humora i satire “Zlatna kaciga”u Kruševcu za satiričnu poeziju i za aforizam. Dobitnik je nagrade za aforizam godine. Najznačajnije priznanje – Domanovićevu nagraduza poseban doprinos u oblasti satire i izražajnost u književnom delu, dobio je od Udruženja književnika Srbije, u okviru Domanovićevih dana satire DODAS, za 1999. godinu.

Na Prvom crnogorskom festivalu humora i satire u Danilovgradu – 2000.godine, dodijeljena mu je specijalna nagrada za rječitu potvdu djelom o posebnosti crnogorskog duha i jezika.

Zastupljen je u antologijama humora, satire i poezije. Prevodjen je na ruski, italijanski i nekoliko balkanskih jezika.
Član je Udruženja književnika Srbije. Živi u Beogradu i Danilovgradu.