U okviru projekta ,,Škole za 21. vijek”, Osnovnu školu “Blažo Mraković” u Donjem Zagarču, je posjetio mentor Dragutin Šćekić.

Članovi tima, profesori Maltez, Lalić i Čanović su predstavili aktivnosti i rezultate koje su postigli u periodu između dvije mentorske posjete.

Zaključeno je da su početne aktivnosti realizovane u skladu s planom projekta i da je primjena micro:bita u nastavi značajno privukla pažnju i interes učenika za ovaj vid primjene digitalnih vještina, navode iz škole.