SPOMEN-PLOČA U GORNJEM MANASTIRU OSTROG

Ovdje je slavom ovjenčana V proleterska crnogorska brigada likvidirala 18. oktobra 1943. god. glavni četnički štab rukovodioce izdaje u Crnoj Gori.

Napomena: Ploča je polomljena i uništena 1992.

SPOMEN-OBILJEŽJE U VIŠU

 

U selu Višu, marta 1942. godine u toku sjednice Štaba Prvog petrušinskog bataljona NOP Odreda „Bijeli Pavle” od neprijateljske granate poginulo je trinaest boraca i starješina NOB.

Đurović M. Vidoje-Keša, komandant
Škerović Š. Novica, zam.komandanta
Đurović M. Milosav-Ćomo, itendant
Bošković M. Ljubomir, komandir čete
Kovačević M. Milutin-Mujo, komesar
Ulić M. Milovan, komandir čete
Đurović P. Pero, odbornik NOO
Savović R. Milorad-Bago, kurir
Radonjić Ž. Dragutin-Draško, kurir
Škerović S. Zorka-Zaka, bolničarka
Radonjić T. Velika-Venja, bolničarka
Radonjić L. Radosav, kurir
Marković F. Ljubo, kurir

Spomenik podignut 1953. god.

Opštinski odbor SUBNOR-a Danilovgrad

SPOMEN-PLOČA NA TVRĐAVI „TABLJA“ — SPUŽ

VJEČNA SLAVA I HVALA PALIM U REVOLUCIJI 1941-1945.g.

Božović N. Mihailo Otašević B. Petar Brajović J. Olga
Boljević P. Bajo Pavićević P. Maksim Bulatović T. Jagoš
Brajović S. Vojin Pavićević P. Milovan Vujović P. Nikola
Brajović R. Boško Pavićević P. Spasoje Žunjić B. Zorka
Brnović N. Mihailo Pavićević J. Rako Žarić Milovan
Bulatović T. Ilija Pavićević S. Jevrem Žarić P. Ćana
Bulatović T. Luka Perunović M. Ljubo Jovović M. Draga
Bogdanović J. Božo Popović Đ. Milosava Jovanović S. Danilo
Gardašević M.Novak Popović P. Savo Knežević F. Velimir
Dragović R. Vojin N.heroj Popović S. Strahinja Kovačević V. Vuko
Dragović R. Dragiša Radulović G. Milosav N.heroj Marković T. Blažo
Dragović R. Milivoje Radulović R. Vasilije Milonjić S. Božidar
Dragović D. Rosanda Radulović R. Nikola Pavićević R. Filip
Đuričković R. Vukota Radulović N. Špiro Pajović S. Tomo
Žarić A. Vojin Radulović S. Lazar Popović S. Petar
Žunjić B. Mašan Radonjić M. Vasilija Rešetar T. Vidna
Jovanović N. Rosa Roganović M. Mirko Radulović Š. Andrija
Jovanović F. Kosto Stanišić L. Filip Radulović Š. Milorad
Katnić Đ. Vojin N. heroj Stanišić Đ. Dimitrija Radulović J. Vukašin
Katnić Đ. Petar Skrobanović S. Luka Radulović M. Risto
Katnić Đ. Dušan Ulić M. Milovan Radulović J. Stevo
Kadić R. Petar Ulić M. Draga Radulović P. Angelina
Kalezić G. Jagoda Džankić J. Milovan Savićević P. Savo
Kovačević S. Milan Šaranović N. Vlado Šanjević J. Zorka
Kovačević V. Milutin Šaranović N. Dimitrija
Kuzmanović P. Jovan Šaranović J. Dimitrija
Lučić M. Adam Šaranović M. Zorka
Lukić Ć. Milovan Šaranović M. Novo
Ljumović J. Slavko Šaranović D. Zorka
Milonjić S. Božo Šaranović P. Joksim
Milonjić N. Toman Šaranović P. Milorad
Mihailović P. Vlado Šaranović Đ. Milosav
Mihailović P. Savo Šaranović M. Kosto Mihailović P. Jeftimija Minić M. Ljubo