Ovo su dva “sela” istog velikog naselja, za koje se ponekad u govoru čuje opšte ime “Selište“, ali pošto se mnogo češće imenuje svako od ovih “sela” za sebe, mi smo ih svako za sebe i naveli. Ipak smo ih morali uzeti zajedno, jer im je “udut” zajednički: u oba “sela” živi jedno glavno bratstvo, koje je prvobitno imalo sve zemljište zajedničko, pa ga je poslije u više mahova dijelilo na uža bratstva i na “dimove”, tako da su sada Zagorčanima i Selištanima i privatna imanja u oba “sela” jako izmiješana.

“Selo” Zagorak je u “Polju”, tj. U Zetinoj dolini, oko potoka Smrdana i više njega (zapadno od njega) do pod Zagoračku Stranu. Razlikuje se Zagorak, koji je na jugu, više crkve Sv. Jovana (zajednička crkva Zagorčana i Selištana), i Donji Zagorak, koji je na sjeveru, ka potoku Dobriku. Glavno je naselje Zagorak, i u njemu je većina (oko dvadeset) kuća na mjestu, koje se zove Topole, a ostatak na mjestu s imenom Ropotine.

U “selu” Zagorku ima tri bratstva. Jedno su “Zagorčani” ili Šćepanovići s užim prezimenimaLakčevići i Đurovići (ukupno 17 “dimova”). Oni su grana opsteg selisko-zagorackog bratstva, koje nema zajednickog prezimena, nego se zove po svoja dva glavna naselja “Selištanima” (njih zovu ponekad i opštim nadimkom “Srnadičići“) i “Zagorčanima”. Druga su grupa zagoračkog stanovništva 5 kuća bratstva “Selištana” (Srnadičica). Treće su Vulanovići, zasebno bratstvo od 7 “dimova”.

“Selo” Selišta se proteže sjeveroistočnom stranom Srednje Gore, ali osim toga ima i dva svoja seoca podaleko na sjeverozapadu, u “planini”: jedno su Jarebičine Doline a drugo Javor. U cijelom “selu” ima ukupno 30 kuća sve od bratstva “Selištana” (“Srnadičica”, s užim prezimenima: Radojičići, Markovići, Đukići i Jankovići).

ZAGORAK i SELIŠTA