HRAM SVETOG JOVANA KRSTITELjA

Svjedočanstva minulih vremena

Selo Povija u Gronjim Pješivcima prostire se na strmim padinama prevoja Planinice od Glave Zete na jugu do Ostroških greda na sjeveru. Dok je Donja Povija udaljenija, zaselak Gornja Povija pruža se ispod samog ostroškog masiva. Još od dolaska svetog Vasilija u ovaj kraj i osnivanja ostroškog manastira, Povijani su održavali bliske odnose sa upravom manastira. Otuda i narodna pjesma: “Ja sam rodom iz Povije, ispod greda ostroškije.”

O najstarijim pomenima Povije u istorijskim izvorima Pavle Radusinović u studiji “Naselja stare Crne Gore”, pored ostalog, piše:
“Iz podataka s početka 16. vijeka vidi se da je Povija znatno naselje: po defteru iz 1521. godine imala je 22, a 1523. godine 15 kuća”. 

Prema poreskim spisima u Poviji je u toku 1865. bilo 102 doma. U toku 1899. u Poviji je popisan 91 dom sa 477 stanovnika. Erdeljanović je tokom 1910/11. u selu evidentirao ukupno 99 domova. Broj stanovnika počeo je da opada sa industrijalizacijom i promjenom ukupne socijalne strukture stanovništva u Crnoj Gori nakon 1945. godine.

Hram u Gornjoj Poviji nalazi se neposredno ispod Ostroških greda. Posvećen je Začeću svetog Jovana Krstitelja, krsnom imenu povijskih bratstava Kontića i Mijuškovića. Dužina hrama iznosi 10,64 metara, širina 6,8, visina do krova 3,30, dok obim oltara iznosi 5,70 metara. Tačna godina gradnje prvobitnog hrama nije poznata. U izvještaju koji je pod kraj 1909. uputio Mitropoliji na Cetinju povijski sveštenik Krsto Mijušković iznosi dragocjene podatke iz novije istorije hrama, o čemu kaže:

“Crkva u Poviju, posvećena hramu Svetog Krstitelja Jovana. Godine 1864. građen ikonostas, i kupljene odežde za vršenje svete liturgije. Godine 1869. podiže se zvonik i kupljeno jedno zvono. Godine 1882. Njeg. Kr. Visočanstvo Gospodar, darovao jedan par odežda. Godine 1889. ponovo popravljan zvonik i zvono. Godine 1895. promijenjeni prozori, vrata i salidž. Godine 1896. građen novi ikonostas, i kupljene ikone”. Na metalnim vratima hrama urezan je natpis darodavca: “Priložio Mijušković S. Đorđije sa svojim unukom Mirkom”.

Na crkvenom groblju sahranjen je veći broj znamenitih junaka i pregalaca iz starije i novije istorije sela. Među njima i dva plemenska kapetana, Peko Mićov Mijušković i sin mu Nikola. Na kamenom krstu koji je uklesan na nadgrobnom spomeniku utisnuta su dva natpisa. Na poleđini krsta je upisano: “Kapetan Peko Mićov M. rođ. 17. ju. 1800. g. a posta kapet. 1832. g. bio kap. 27 g. sah. 25. avg. 1859. g.” 

Na prednjoj strani krsta upisan je natpis:

“Ovi spomen podiže za života sebi i svom ocu Peku pješivački kapetan Nikola Mijušković rođ. 1829. g. sahr. 18. j. 1910. g. Kapetan bijo 41 g.”

Sa malo riječi, lakonskim načinom izražavanja, opisan je životni put i istorijski domet dvije znamenite ličnosti ne samo iz prošlosti Povije već i Crne Gore uopšte. Ali, vremena boraca i pregalaca odavno su minula za nama. Ostale su samo uspomene, zapisi i sjećanja koja postepeno i neumitno blijede nestajući u horizontima vječnosti.

P. VUKIĆ