Dolmeni su su grobovi prvih ljudi iza biblijskog potopa. Pošto su prvi ljudi iza biblijskog potopa živjeli i po 350-450 godina (zato su od njihovih kasnijih potomaka smatrani divovima i bogovima), to znači da je Zemljina gravitacija tada bila mnogo slabija, te je i kamenje bilo mnogo lakše, a ljudi mnogo snažniji i zato su ondašnji ljudi mogli podizati ogromno kamenje i praviti ovakve grobove. Manje dolmene pokrivali su tumulima, a velike su ostavljali bez tumula. Dolomene su podizali Jafetovi potomci.

  Na artefaktu nađenom u dolmenu kod Danilovgrada je istorijski najstariji tkz. keltski krst. U sredini je simbol Sunca sa četiri godišnja doba (četiri rupice), a dva kruga u pravcu poprečnih krakova krsta su proljetni i jesenji ekvinocij (plavi krugovi). Na ovim krakovima su simboli u znaku X (kasnije nazvani “runa dagaz”), simboli svjetlosti, dana vida.
Na desnoj strani donji dio znaka X je zima, centralna tačka spajanja trouglova je proljetni ekvinocij, gorni trougao je proljeće. Na lijevoj strani je sve isto, samo sto je tu donja jesen, a gornje ljeto (to je “orai”, tj. vrijeme godine).

Krst presijeca krugove: to su najvjerovatnije orbite Mjeseca i Zemlje sa orbitama planeta Markura i Venere (unutrašnji krugovi) pa onda dolazi najširi prsten Sunčevog kruga. Po njemu su simboli Sunca: krug sa tačkom u sredini. Taj simbol mnogo je stariji od istog takvog simbola nađenom u Egiptu te ga nazvaše egipatskim simbolom. Ispod krsta na Sunčevom krugu piše ORAI.

Ako ikada pokažu očišćen krst, sve će biti jasnije, mada mislim da ovaj krst nikada neće biti javno izložen i da ce potpasti pod skrivenu istoriju isto kao što se krije porijeklo keltskog krsta u manastiru  Žiča.