Radetina rupa

Legenda čuva priču o Kujavi i njenoj ljepoti koja je očarala pastira Radetu. Znao je Radeta da princeza ne može biti njegova, ali je ljubav bila jača i nije mu dala mira.

Na obali Zete očajni pastir je danima stajao i čekao da se na terasi dvorca pojavi princeza. Kao da više nije mogao da podnese život bez Kujave, Radeta se bacio u vir koji se i danas zove Radetina rupa.

Radetina rupa

Zbog neuzvraćene ljubavi pastir Radeta je skončao u mračnom viru. Za vrijeme vrtložnih mećava u ćudljivim noćima čuje se vapajno dozivanje: “Radeta”, a na suprotnoj strani odjek jecavog kukanja “Kujave”.

Radeta je upio u sebe sve puste sanjarije. Kao zastrašena srna sa treperavim srcem dugo se cuvala tajna, kao sumracni san, nadnijet nad toplim očima i sjetnim srcem. Voda je sačuvala odsjaj njegove suze i poslednji ropac davljenika odgonetnuo je Jovanovic tajnu Radetine rupe.

Odlomak iz knjige

“Kujava”, autora Dragutina Jovanovića