Vražegrmci

Vražegrmci su ogranak plemena Bjelopavlići.

Kao pleme se pominju u pismu od 5.10.1667. u kojem Patrijarh srpski Maksim Skopljanac potvrđuje zemlje koje je sveti Vasilije Ostroški kupio za manastir Ostrog. Dobili su naziv po mjestu Vražji grm.

 

Vražegrmci se pružaju od granice prema Pješivcima do Pavkovića, na sjeveru počinju Ostrogom a na zapadu ih od Pješivaca odvaja rijeka Zeta. Pored Zete je Dobro Polje koje pripada Vražegrmcima. Iznad polja se dižu strane Zacrnješa i Vlašića, koji od zapada zatvaraju jedan širi pad na kome je najviše sela.

Od istoka se nadnose strane koje dalje prelaze u planinu vražegrmsku. U Vražegrmcima ima 500 domova i 11 sela. Podijeljena su rečicom Sušicom na dva dijela.

Riječica Sušica koja dijeli Vražegrmce (Sušni period)

Sjeverno od Sušice su sela:

Dabovići ispod Ostroga. Graniče se sa Pješivcima. Tu žive Marušići i Milatovići. U Oblatnom Dolu iznad sela je deset kuća i u Međeđem iznad Ostroga 13.

Pojas iznad Ostroga – Pogled na dolove i krater; Slikano sa puta ka Međeđem

Rošca do Dabovića imaju 54 kuće, grupisane su najviše oko Vrela, jakih izvora, a ispod sela živi Debelog Grmena 10 kuća.

Jedno od Vrela; Selo Požar – Sazidano za potomke 1834. godine Stari kažu da je jedno vrelo Rožačko a jedno sela Požar

 

Vrela u Dabovićima

U Mandićima ima 17 kuća, uz sama Rošca i sa ovim selom imaju zajedničku crkvu. Požar ima 39 kuća – Neke kuće su se spustile ispod sela u Žaborovo a neke su u strani u dolovima Orašju i Šumama 12 i u Valjevu 6. Potočilo sa zaseokom Drakulovinom broji 48 kuća i blizu su do požarskih.

U Dobrom Polju ima 19 kuća uz strane brda Zacrnješa. Boronjina sa 29 kuća se nalazi između Potočila i Sušice Kupinovo se nalazi na jednom padu visoko u strani iznad Boronjine i ima u njemu 28 kuća.

Sa druge strane Sušice do Pavkovića su sela:

Miokusovići sa 41 kuću i u tom selu živi nekoliko bratstava – kuće su tako i grupisane. Šobajići se nalaze iznad Miokusovića i zajedno sa Barama Šumanovića imaju 71 kuću od njih su u Podgređu ispod sela 18 i Petrićima 6 kuća.

Bare Šumanovića

Podvraće na jednom podu ispod strane Nezbroja ima 30 kuća. Vinići koje sa zapada zatvara brdo Hum su krajnje selo do Pavkovića i ima 64 kuće od kojih su neke u dolovima iznad sela: u Njivama 4, Konjštici 8, Mužniku i Milonjinom Dolu po jedna.