Connect with us

NVO Sektor

Park prirode rijeka Zeta: Primorska plemkinja, osjetljiva na promjene protoka i nivo kiseonika u vodi

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti praćenja vrsta i očuvanje rijeke Zete mogli uključiti svi ljubitelji prirode.

Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845) – Primorska plemkinja

Primorska plemkinja je vilin konjic iz porodice Aeshnidae – Kraljice. Dužina tijela primorske plemkinje je do 6 cm, a raspon krila je oko 8 cm. Tijelo je svijetlo plave boje sa crnim i bijelim šarama.

Larve primorske plemkinje naseljavaju male rijeke, izvore i potoke sa kamenitim i pjeskovitim dnom i obraštajem vodenih biljaka i mahovina.

Mužjaci odraslih jedinki lete u sjenovitim djelovima iznad vode, ali se često i udaljavaju. U odsustvu vodenih biljaka i mahovina razmnožavanje primorske plemkinje je otežano.

 

Ova vrsta je značajna kao predator dvokrilaca (komaraca, obada, muva), a takođe predstavlja hranu za druge organizme.

Primorska plemkinja je osjetljiva na promjene protoka i nivo kiseonika u vodi. Indikator je stalnih očuvanih vodenih staništa. U Evropi je ograničena na mediteransko područje.

Na Crvenoj listi vilinih konjica (Odonata) Evrope je u kategoriji NT (eng. near threatened) – skoro ugrožena vrsta. Primorska plemkinja je ugrožena zbog nestajanja staništa usled uticaja čovjeka i klimatskih promjena, tj. isušivanja, kanalisanja, fizičkog i hemijskog zagađenja rijeka i potoka, izgradnje brana i kaptaže izvora. Očuvanje ove vrste omogućićemo ukoliko brinemo o našim vodama.


NVO Sektor

Upitnik: Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere

Projekat ima za cilj da donese pozitivan uticaj na važan prekogranični ekosistem koji dijele Abanija i Crna Gora kako bi se održivo i kolaborativno upravljalo ovim područjem za dobrobit zajednica i same prirode, u skladu sa uslovima UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera.

„Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere“ je projekat finansiran od strane EU kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, i kog sprovode partnerske organizacije EDEN Centar iz Albanije i EnvPro iz Crne Gore, Nacionalna agencija za zaštićena područja Albanije i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Program za životnu sredinu (ENVPRO) SPROVODI  javnu anketu sa građanima koji žive u slivu Skadarskog jezera vezano za razvoj njihovog područja

Anketa će vam oduzeti 10 minuta i ima dvije glavne sekcije:

1) Da popričamo o životu u vašoj zoni i koliko je bogata!

2) Da popričamo o mogućnostima za razvoj vaše zone?

Anketa je anonimna i podaci koje ENVPRO dobije od ispitanika će biti prezentovani u zbirnoj formi.

Upitnik se može popuniti na sledećem linku 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-wkQVIdte-6AzFMeOvGrX4PomCVUuIGnvWTqek1XJovD8w/viewform 

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

Održana prezentacija Poljoprivrednog klastera Crne Gore

U sali SO Danilovgrad, juče je održana promocija Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

„Uz vidnu zainteresovanost i dobro raspoloženje danilovgradskih poljoprivrednika, još jednom smo dokazali značaj sektora poljoprivrede u Crnoj Gori i da zajedno možemo više i bolje. Idemo dalje!“, stoji u saopštenju Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

Iz ovog Udruženja su se zahvalili Opštini Danilovgrad na ustupanju sale za održavanje promocije i Altermodusu koji je podržao ovu prezentaciju.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije