Connect with us

Društvo

Javnost pozvana na konsultacije: Objavljena desetogodišnja Lovna osnova za lovište Danilovgrad

Threatening brown bear approaching in summer forest from front view

DOO Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad objavio je na svom zvaničnom sajtu Lovnu dozvolu za period  od deset godina. Lovna osnova koja će važiti narednih deset godina uradili su diplomirani inženjeri šumarstva: Ilija Krejović, Srđan Šašić i Mladen Ćabak, u saradnji sa direktorom Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu, lov divljači i riba Manjom Begović.

Teritoriju lovišta „Danilovgrad“ čine Bjelopavlićka ravnica, smještena u dolini rijeke Zete i njenih pritoka, prostor ruralnog brdovitog područja i prostor visokih šumskih kompleksa i visokih planina.

Nadmorske visine u lovištu se kreću od 35 m u dolini Mareze, 60 m kod Glave Zete, 1.436 m na Veljem Garču (preko 880 m visine Mali Garač), do 1.927 m na Prekornici (vrh Kula) i preko 2.100 m na južnim prostorima Maganika. Od Danilovgrada do Prekornice ima oko 30 km (raznovrsnost na malom prostoru). Dio Opštine, prosječne visine 800-1000 m čine pretplaninski prostori i prostori tzv. ,,ljutog krša” ili Holokausta sa razvijenim karstnim oblicima reljefa i hidrografije.

 

Cilj gazdovanja lovištem je očuvanje stabilnosti ekosistema, progresivno i održivo lovno gazdovanje na način da se održava njihova biocenotska raznolikost, sposobnost razmnožavanja, produkcija, vitalnost i potencijal, i ispunjenje ekološke, gazdinske i socijalne funkcije, a da to ne šteti drugim ekosistemima, kao i uzgoj i održavanje gazdinski značajnih vrsta divljači u brojnosti koja će osiguravati prirodno uklapanje tih populacija u sklop životne sredine.Taj cilj se može postići ako se u prostoru i u vremenu uredi lovište tako da se integralno osiguraju specifićnosti faune i flore.

Radnje lovištu treba preduzimati poštujući temeljno načelo lovne ekonomike,a to je – sa potrebnim minimumom troškova u određenom vremenskom razdoblju postići što bolji uspjeh gazdovanja služeći se svim mjerama za postizanje optimalne brojnosti divljači, vodeći računa o očuvanju prirodnog integriteta uzgojnih vrsta divljači kao zooloških jedinica.

Lovna osnova se može pogledati na sledećem linku 

Vaše predloge i sugestije možete poslati na email adresu [email protected].

Sastanak  sa lovcima pred otvaranje sezone lova na krupnu divljač i upoznavanje sa novom Lovnom osnovom – Petak 22.09. u sali Centra za kulturu Danilovgrad u 18h

Reklama

Društvo

Otvoren tender za Martinićki put

Nakon radova na asfaltiranju saobraćajnice i ispred Osnovne škole “Vuko Jovović” danas je Opština Danilovgrad otvorila tender za izbor izvođača radova za rekonstrukciju puta Pažići – Spuž -Stologlav.

“Priča o Martinićkom putu na zadovoljstvo najviše mještana tog kraja ulazi u završnu fazu.”, saopštio je na zvaničnoj Facebook stranici predsjednik Opštine Danilovgrad, Aleksandar grgurović.

Obezbeđivanje sredstava za eksproprijaciju bez dodatnog zaduživanja u iznosu od 240.000 eura, izrada novog projekta, revizija, raskid ugovora sa Gradnjom promet, obezbjeđivanje 5.9 miliona za radove iz Kapitalnog budžeta države, danas su zaokruženi otvaranjem tendera za izvodjaca radova na putu, naveo je predsjednik Opštine na Facebook-u.

Novim projektom, duzine 8.6km, predviđen je trotoar sa jedne strane, u dijelu puta GUR Spuž, trotoar će biti sa obje strane puta. Takođe su predviđena autobuska stajališta.

Podloga će u određenim djelovima puta u potpunosti morati biti izmijenjena zbog močvarnih karakteristika zemljišta, navodi se dalje u objavi i podjseća da će vrijednost radova prema revidovanom Glavnom projektu iznosi 5.741.400 € i obuhvata: saobraćaj, hidrotehniku, konstrukciju, signalizaciju i uz to elaborat zaštite od požara.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju projekta u vrijednosti od 5,9 miliona eura za izvođenje radova i licencirani nadzor su obezbijeđeni amandmanom na tehnički rebalans budžeta koji je pisao naš poslanik i sugrađanin Darko Dragović. Amandman je usvojen od strane parlamentarne većine.

Na ovaj način smo uspjeli da zajedničkim djelovanjem obezbijedimo poslednji i najvazniji uslov neophodan za otvaranje tendera za izbor izvođača, naveo je Grgurović na Facebook-u i istakao da upućuje zahvalnost porodici Kalezić i firmi Gradnja promet na sporazumnom raskidu ugovora sa Upravom javnih radova. U slučaju da ugovor nije bio raskinut, došlo bi do dugih sudskih sporova koji bi neminovno prolongirali otvaranje tendera za izvodjača radova.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

U petak dobrovoljna akcija davanja krvi

Giving blood

Klub Dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad u saradnji sa Crvenim krstom Danilovgrad, povodom Dana Opštine Danilovgrad, Nedelje Crvenog krsta i povodom 15 godina od osnivanja kluba, organizuje tradicionalnu akciju davanja krvi koja će se održati u petak, 8. decembra 2023. godine (petak), u prostorijama Centra za kulturu Danilovgrad.

Prijem gostiju i davanje krvi od 08 – 14h nakon čega će u Hotelu Zeta biti organizovao svečani ručak i dodjela zahvalnica.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije