Connect with us

Društvo

Za razvoj Danilovgrada 550 miliona

Članak je prvi put objavljen 1976. godine u Listu socijalističkog Saveza radnog naroda Danilovgrada, “Deveti Decembar”

Objavljeno

on

Foto Ilustracija, midjourney

Otvaramo vremensku kapsulu  koja nas vraća u 1976. godinu, kada je lokalni list “Deveti Decembar”, glasilo socijalističkog Saveza radnog naroda Danilovgrada, bilježio važan trenutak naše Opštine.

Tada je, 30. juna 1976. godine, usvojen Društveni plan opštine za period od 1976. do 1980. godine, označavajući završetak dugog i temeljnog procesa rasprave i planiranja. Ovaj plan nije samo dokument, već je rezultat aktivnog učešća svih segmenata našeg društva, od osnovnih organizacija udruženog rada do samoupravnih tijela i organa.

Kroz ovaj članak, prenosimo vam fragmente iz tog istorijskog perioda, osvjetljavajući osnovne politike razvoja opštine Danilovgrad koje su tada potvrđene, a čiji odjeci i danas određuju naš put ka budućnosti. S tim, što smo izgleda pokvarili sve što smo mogli.

Interesantno je da je juče na četrnaestodnevnu javnu raspravu stavljen Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024.  godinu sa Programom urbane sanacije u čije se kreiranje nije uključio nijedan građanin ili predstavnik mjesne zajednice iz Danilovgrada. Eventualne izmjene i dopune i sa minimalnim šansama za njihovo  usvajanje građani će moći dostavljati do 29. februara ove godine. Pitanje je da li ćemo imati priliku čitati kasniji Izvještaj sa javne rasprave jer tu privilegiju nismo imali nakon javne rasprave o Budžetu Opštine za 2024. godinu.

Ipak, uživajte i prisjećajte se nekadašnjih fabrika kojih je u Danilovgradu bilo za ponos.


Na zajedničkoj sjednici svih vijeća Skupštine opštine Danilovgrad koja je održana 30. juna 1976. godine usvojen je Društveni plan opštine za
period 1976. do 1980. godine. Time je završen dvogodišnji period organizovane i veoma široke rasprave koja je vođena u osnovnim  organizacijama udruženog rada, samoupravnim interesnim zajednicama, mjes nim zajednicama i drugim samoupravnim tijelima i organima
u kojoj je potvrđena osnovna politika razvoja opštine do 1980. godine.

Društveni plan opštine je  u svom ukupnom konceptu predviđenih pravaca i dinamike razvoja usklađen i temeljen na politici razvoja SR Crne Gore i šire. Značajan posao je učinjen na izučavanju, sagledavanju i analitičkoj procjeni sadašnjeg stanja u privredi tj. dostignutog stepena  razvoja, pri čemu se posebno polazilo od raspoloživih kapaciteta, privrednih resursa, izgrađene infrastrukture, lokacione povoljnosti i dr.

Takva orjentacija sadržana u Društvenom planu, uz uvažavanje nekih specifičnosti i teškoća, čini Društveni plan realan čime se stvaraju i mogućnosti za njegovo ostvarenje. Na osnovu takvih predviđanja može se očekivati da će na osnovu ostvarenja predviđenih stopa rasta do
ći do značajnog rasta društvenog proizvoda i dohotka kao i stvaranja uslova za sopstvenu akumulaciju, što sve skupa treba da ubrza dalji razvoj privrede i time smanji stepen nerazvijenosti u kojem se sada opština nalazi.

U sprovođenju ukupno postavljenih ciljeva i zadataka od posebnog značaja je da sve subjektivne snage u opštini učine organizovane i  stvaralačke napore u preduzimanju potrebnih mjera na dosljednom ostva renju plana. Naročito je značajno da ostvarenje planskih zadataka bude obezbijeđeno u uslovima još bržeg razvoja i jačanja društveno-ekonomskih odnosa na samoupravnim osnovama što podrazumijeva dalje objedinjavanje sredstava i rada i uspostavljanje takvih dohodovnih odnosa koji će uvažavati i vrednovati rad i rezultate rada.

Društveni plan opštine se zasniva na porastu društvenog proizvoda po stopi od 10,1% godišnje. Tako predviđena prosječna stopa rasta materijalne proizvodnje ostvariće se uz učešće društvenog sektora u 1980. godini od 75 do 80%. Porast zaposlenosti predviđa se po prosječnoj stopi od 3,2%. To obezbjeđuje zapošljavanje preko 600 radnika. Društvena produktivnost rada povećala bi se po prosječnoj sto-
pi od 6,7% godišnje, pri čemu u industriji po stopi od 12,5 godišnje, a realni lični dohoci po zaposlenom po stopi od 4% godišnje.

Ostvarenje ovako predviđene dinamike rasta obezbijedilo bi brži porast društvenog standarda, odnosno zadovoljenje zajedničkih potreba stanovništva i relativno povećano izdvajanje za akumulaciju.

Predviđena stopa rasta zasniva se u prvom redu na promjeni ukupne strukture privrede u korist industrije koja treba da u 1980. godini učestvuje u društvenom proizvodu pre ko 57%. Industrijska djelatnost u čemu industrijska gradnja stanova, proizvodnja kreča, ukrasnog kamena, ciglarskih proizvoda, izgradnja novih objekata na bazi prerade čelika i aluminijuma i pogodnija tehnološko-proizvodna rješenja za fabriku radijatora stavlja ovu djelatnost ove više kao primarnu za planski period.

Poljoprivreda će sa stopom rasta od 6,4% i dalje biti jedna od vodećih grana organizovane u okviru društvenog i individualnog sektora. Preko  6,5 hiljada hektara obradivog zemljišta, kao i postojeći proizvodno-prerađivački kapaciteti (Motorni mlin, Fabrika stočne hrane, Fabrika za preradu kafe, svinjogojska i gove darska farma) stvaraju veću mogućnost valorizacije prirodnih i drugih povoljnosti za ubrzan razvoj ove grane. Planirana stopa rasta u ovoj oblasti zasniva se na: osposobljavanju za normalnu proizvodnju oko 700 hektara zemljišta što će uz sadašnje proizvodne površine i uz veću racionalizaciju ukupne proizvodnje usloviti povećanje prinosa kod uzgojnih struktura (lucerka, si-
lažni kukuruz i dr.) od 20 do 40%; povećaće se broj muznih krava sa 500 na 1000 grla i povećati proizvodnja mlijeka za oko 106%.

U individualnom sektoru poljoprivrede očekuje se značajniji razvoj (godišnja stopa rasta 5%) posebno u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji koja će biti stimulisana kreditnom politikom, uspostavljanjem stalnijih kooperativnih odnosa između individualnog i društvenog sektora i većom aktivnošću na primjeni Zakona o udruživanju zemljoradnika.

Od posebnog je značaja za dalji ukupni razvoj poljoprivrede na teritoriji opštine, koji sve više vezujemo i stvaranje i izgradnju prerađivačkih kapaciteta, da Agrokombinat „13. jul“, uz punu ekonomsku opravdanost u svojim planovima razvoja i uz preduzimanje potrebnih mjera dopri
nese ovako predviđenom pravcu razvoja u oblasti poljoprivrede.

Na planu razvoja trgovine, ugostiteljstva i komunalne privrede takođe se predviđa značajan rast čiji su osnovni nosioci VUP, Komunalno-zanatsko preduzeće, Elektrodistribucija i dr. Razvoj ovih djelatnosti treba da doprinese da oblast prometa i infrastrukture postane sastavni dio zadovoljenja potreba ukupne privrede i stanovništva. U periodu 1980. godine doći će do: povećanja i modernizacije poslovnog prostora; izgradnje magistralnog puta Titograd Danilovgrad Nikšić; otpočeće rekonstrukcija (I faze) glavnog vodovoda na relaciji Danilovgrad Kosovi Lug Velje Brdo; povećaće se propusna moć telefonske centrale u Danilovgradu i obezbijediti bolja PTT mreža na teritoriji opštine; značajnije će se izvršiti rekonstrukcija postojeće dalekovodne električne mreže i doći do gradnje nove trafostanice 110/35 KB.

Razvoj neprivrednih djelatnosti (školstvo, kultura, zdravstvo i dr.) čine jedan od značajnih pravaca društvenog razvoja koja je u uskoj povezanosti i u mnogome opredijeljena realizacijom predviđenih stopa rasta u oblasti materijalne proizvodnje. Međutim, razvoj društvenih djelatnosti je tako planiran da treba da obezbijedi zadovoljenje vitalnih potreba reprodukcije i razvoja opštine u cjelini. Tako će se u srednjoročnom planu prići izgradnji dečjeg zabavišta.

Advertisement

Društvo

Park prirode rijeka Zeta pred Ustavnim sudom

Objavljeno

on

By

U martu ove godine advokat iz Podgorice podnio je žalbu Ustavnom sudu Crne Gore za preispitivanje ustavnosti proglašenja PP Rijeka Zeta, potvrdili su za CIN-CG (Centru za istraživačko novinarstvo) iz tog suda, ali nijesu htjeli da daju više informacija, jer kako navode, predmet tek treba da se rješava.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) tvrde da su u toku proglašenja PP Rijeka Zeta ispoštovane sve zakonske procedure u vezi sa informisanjem građana, te da nije bilo velikog broja primjedbi. ,,Nakon javne rasprave, Agencija je dobila svega desetak primjedbi i nijedna nije bila od suštinskog značaja. Uglavnom su građani dostavljali primjedbe o odlagalištima otpada i slično, to jest o faktorima koji ne utiču na proglašenje PP Rijeka Zeta i na granice zaštićenog područja”, naveli su iz Agencije.

,,Kada je prije pet godina Skupština Crne Gore usvojila Odluku o proglašenju PP Rijeka Zeta, bili su svi svjesni da to podrazumijeva i novi model upravljanja, ne samo životnom sredinom nego i ekonomijom. Već tada se znalo da će proglašenje ovog parka otvoriti novi model korišćenja zemljišta u parku prirode”, kaže Vuk Iković.

Dio danilovgradske javnosti je nezadovoljan granicama Parka jer kako ističu nisu u mogućnosti svoju imovinu koristiti, komunicirati sa potencijalnim investitorima, pogotovo u djelovima Opštine koji se naslanjaju na magistralni put Podgorica – Danilograd (“bulevar”). Ističu da nisu lično ili putem bilo kakvih dopisa informisani da im se mijenja način raspolaganja svojom imovinom.

Nastavite čitanje

Društvo

DA LI SE IZMJENE GRANICA PARKA PRIRODE RIJEKA ZETA TRAŽE ZBOG PRIVATNIH INTERESA: Dok se čeka na zaštitu, rizik od devastacije raste

Objavljeno

on

By

Opština Danilovgrad već pet godina krši obaveze proistekle nakon proglašenja zaštićenog područja, a sad traže i promjene granica

Tijana LEKIĆ, izvor Centar za istraživačko novinarstvo CIN-CG

Iako je prošlo pet godina od proglašenja Parka prirode (PP) Rijeka Zeta, Opština Danilovgrad nije preuzela zakonske obaveze i uspostavila djelotvoran sistem zaštite ovog područja. Ni novo rukovodstvo Danilovgrada, na čelu sa Pokretom Evropa Sad (PES), koje je krajem 2022. došlo na vlast, nije preduzelo ništa na tom polju. Štaviše, oni su ranije ove godine od Agencije za zaštitu životne sredine (EPA, u daljem tekstu Agencija) tražili izmjene granica zaštičenog područja.

Agencija, koja je 2019. odredila opseg zaštićene teritorije u Studiji zaštite PP Rijeka Zeta, odbila je zahtjev za reviziju granica, potvrdili su za Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) iz tog organa.

Kako objašnjavaju, izmjene granica bi bile protivzakonite. ,,Zakonski propisi predviđaju da se pristupi reviziji zaštićenog područija samo ako je došlo do izmjena u stanju životne sredine. Ovom organu nije poznato da je do toga došlo”, kazali su iz Agencije za CIN-CG.

Iz Opštine Danilovgrad nijesu odgovarali na pitnja CIN-CG-a zašto su predlagali izmjene granica zaštićenog područja.

,,Sve ukazuje na to da se radi o lobiranju ljudi iz opštine u korist investitora koji su zainteresovani za izgradnju objekata na zaštićenom zemljištu“, objašnjava za CIN-CG ekolog i biolog Vuk Iković, odbornik pokreta Preokret u Skupštini Opštine Danilovgrad.

Na sjednicama Skupštine Opštine Danilovgrad mogli su se čuti i predlozi za ukidanje PP Rijeka Zeta, koji su dolazili od predsjednika opštine Aleksandra Grgurovića, ali i drugih odbornika.

Prošle godine pokrenuta je i peticija za ukidanje PP Rijeka Zeta, ali ipak je nije potpisao dovoljan broj ljudi. Iković je uvjeren da iza inicijative stoji interesna skupina iz rukovodstva opštine. ,,Postupanje pojedinaca iz opštinske vlasti predstavlja zloupotrebu moći, jer bi promjene granica služile isključivo interesima pojedinaca”, kazao je Iković.

PP Rijeka Zeta proglašen je parkom prirode zbog svojih ambijetalnih i bioloških karakteristika. Ima bogat biodiverzitet, a mnoge vrste su zaštićene.

Opština Danilovgrad ignoriše obavezu zaštite

Nakon što je Skupština Crne Gore krajem 2019. donijela odluku o proglašenju PP Rijeka Zeta, Opština Danilovgrad bila je u obavezi da u roku od šest mjeseci osnuje Privredno društvo za upravljanje parkom, a tri mjeseca nakog toga da donese i Plan upravljanja. Međutim, ništa od toga se još nije desilo.

Time Opština Danilovgrad već gotovo pet godina krši Zakon o zaštiti prirode, a prostor je pod prijetnjom od različitih vrsta devastacije: urbanizacije, zagađenih industrijskih voda, smeća. ,,Jedini izlaz iz situacije je da Opština Danilovgrad shvati da se nalazi u jednom od najvažnijih prostora biodiverziteta u cijeloj državi i da konačno počne da primjenjuje zakonske obaveze zaštite”, kažu iz Agencije.

Iz ove opštine pak tvrde da plan upravljanja nije još donesen zbog kompleksnosti procedure. ,,Prije donošenja plana, potrebno je uspostaviti privredno društvo koje će upravljati parkom. Radimo na stvaranju neophodnih uslova za to, nakon čega će se pristupiti izradi Plana”, kazali su iz PR službe Opštine Danilovgrad za CIN-CG.

Iković objašnjava da je tim naučnika još prije dvije godine dostavio Predlog plana upravljanja Opštini Danilovgrad. ,,Međunarodna organizacija The nature conservacy (TNC), finansirala je više istraživačkih projekata u vezi sa rijekom Zetom, kao i izradu Predloga plana upravljanja parka prirode. Ovaj dokument skuplja prašinu u kancelariji gradonačelnika”, kaže Iković, koji je kao biolog bio dio tima koji je radio na predlogu plana.

,,PP Rijeka Zeta proglašeno je za zaštićeno područje isključivo kako bi se podigao kvalitet života u Opštini Danilovgrad, da bi se zaštitila međunarodno značajna staniša i da bi od te zaštite profitirala cijela opština”, kažu iz Agencije. Kako ističu, ne postoji opravdanje što ni nakon pet godina nema upravljačke strukture.

Iz Agencije ističu pozitivan primjer Opštine Podgorica, koja je, u manjem obimu, takođe nadležna za upravljanje PP Rijeka Zeta. ,,Oni su uspjeli da  uspostave određenu upravljačku strukturu i sistem zaštite”, objašnjavaju iz Agencije.

Od 80 zaštićenih područja Crne Gore, samo su 22 zaštićena po svim zakonskim procedurama zaštite, navodi se u ,,Analizi nedostataka postojeće politike i prakse koja se odnosi na upravljanje zaštićenim područjim”, koju su prošle godine sproveli Parkovi Dinarida i TNC. Samo 53 zaštićena područja imaju upravljačko tjelo, a svega osam ima validni plan upravljanja, navodi se u Analizi.

Kontradiktorni planovi plodno tle za malverzavcije

Opština Danilovgrad nije uksladila Odluku o proglašenju PP Rijeka Zeta sa prostorno-urbanističkim planom (PUP) opštine. Posljedica toga je da se ne zna koje su tačno granice parka, pa se ne zna ni koju su objekti dozvoljeni za gradnju i gdje.

Posebno je komplikovano to što nijesu jasno određene druga i treća zona zaštite, jer u drugoj zoni nije dozvoljena gradnja stambenih i poslovnih objekata, dok u trećoj jeste.

Ipak iz Opštine Danilovgrad tvrde da nijesu nadležni za problem dokumenata koja su sami proglasili. ,,Agencija za zaštitu životne sredine je nadležna za tehničku i stručnu korekciju grešaka u preklapanju zona”, kažu za CIN-CG.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine pak kažu da su granice zaštićenog područja jasno zacrtane 2019. i da se kao takve moraju poštovati. Tada je hiljade parcela stavljeno pod zaštitu. ,,Opštini Danilovgrad je 2019. godine od strane Uprave za katastar i državnu imovinu dostavljen spisak parcela koje se nalaze u okviru zaštićenog područja”, navode iz Agencije.

,,Neophodno je da se PUP uskladi sa Odlukom PP Rijeka Zeta, kao što je to urađeno u Podgorici”, ističe Iković. U Podgoričkom dijelu parka postojao je sličan problem, objašnjava on. ,,Podgorički dio PP Rijeka Zeta takodje nije bio usaglašen sa PUP-om Glavnog grada. Zato je donesena odluka koja stavlja van snage dio PUP-a koji se odnosi na zaštićene zone”, navodi Iković.

Posljedice mogu biti ozbiljne

Dok Opština Danilovgrad izbjegava uspostavljanje režima zaštite, u PP Rijeka Zeta cvijetaju zagađenje, nelegalna gradnja, odlaganje otpada, krivolov, objašnjava Iković.

,,Bespravna urbanizacija prijeti održivosti ekosistema PP Rijeka Zeta, jer dovodi do uništavanja staništa životinjskih i biljnih vrsta”, kaže Iković.

Naročito je problem neplanska, raspršena gradnja. ,,U tom slučaju se za svaki objekat iznova dovodi put, vodovodna mreža, elektro i kanalizaciona mreža, što je negativni pritisak za staništa i poljoprivredu”, ističe Iković.

,,S obzirom na to da granice parka nijesu još markirane na terenu, niti se nalaze u katastarskom operatu, ne postoji spisak bespravno izgrađenih objekata po zonama unutar parka prirode”, kažu za CIN-CG iz Sekretarijata za urbanizam Opšitine Danilovgrad. Kazali su da ne posjeduju ni spisak vlasnika parcela u zaštićenim zonama parka.

Iz Osnovnog suda u Danilovgradu potvrdili su za CIN-CG da od 2020. godine do danas “nije bilo formiranih predmeta koji se tiču protivpravne gradnje, ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, ni zagađenja životne sredine otpadom u PP Rijeka Zeta”.

Zbog nedostatka plana upravljanja ne zna se ni koji su tačno objekti dozvoljeni za gradnju. Tako je na primjer, prema Odluci o proglašenju, u drugoj zoni zaštite dozvoljena izgradnja turističke infrastrukture “koja je u funkciji očuvanja prirode”. Ipak iz Opštine Danilovgrad objašnjavaju da će tek plan upravljanja tačno definisati šta će se sve potpadati pod takvu infrastrukturu. Do tada je ova klauzula ostavljena na slobodno tumačenje vlasnicima parcela.

Plan upravljanja zakonski treba da sadrži detaljnu strategiju zaštite – dugoročne ciljeve zaštite i održivog razvoja, mjere zaštite, očuvanja, upravljanja, unaprjeđivanja i korišćenja zaštićenih područja… Bez ovog dokumenta nemoguće je organizovano pristupiti zaštiti.

Ne koristi se potencijal za biopoljoprivredu

Studija zaštite PP Rijeka Zeta predviđa da veliki dio površine bude zaštićen kao biopoljoprivredno zemljište, koje će doprinjeti organskom uzgoju, ali i turizmu. Ipak, ovo zemljište se trenutno pretvara u građevinsko, upozoravaju iz Agencije.

Gotovo polovina površine PP predstavlja plodno poljoprivredno zemljište, navodi se u Socio-ekonomskoj studiji PP Rijeka Zeta koju je 2021. izradila Agencija. Od ostalih površina, najznačajnije su šume koje zauzimaju 32 odsto površine, dok naselja zauzumaju svega oko 14 odsto. Posljednjih godina obim poljoprivredne proizvodnje opada, a širi se gradnja, navodi se u Studiji.

Projekat PP Rijeka Zeta usaglašen je sa evropskom Zelenom agendom za Zapadni Balkan, koja predviđa tranziciju sa tradicionalnog modela na održivu ekonomiju.  Potpisivanjem Deklaracije o Zelenoj agenda, 2020. zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da će sprovoditi mjere u oblasti sprečavanja klimatskih promjena i zagađenja, razvoja energije, saobraćaja i cirkularne ekonomije, kao i razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Ni iz Opštine Danilovgrad, ni iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) nijesu odgovorili na pitanje CIN-CG-a da li planiraju subvencije za razvoj poljoprivrede u PP Rijeka Zeta.

Iković objašnjava da je poljoprivrednim domaćinstvima neophodna podrška nadležnih organa. ,,Privatnici koji imaju vrijedno zemljište u zaštićenoj zoni uglavnom nijesu stimulisani da se bavi poljoprivredom. To bi zahtijevalo velike investicije, a od poljoprivrede može da se zaradi uglavnom tek nakon tri do pet godina. Zato građani radije prodaju zemlju”, kaže Iković.

U Danilovgradu raste broj seoskih domaćinstava koja su orijentisana na seoski turizam, i sve veći je broj zainteresovanih za kampove i sportove na vodi, kaže Iković. ,,Ove aktivnosti su razvojna šansa Danilovgrada. Na nama je da iskoristimo resurse i povećamo vrijednost naše ravnice i rijeke Zete” kaže Iković.

Još neriješen problem otpadnih voda

Jedan od najznačajnijih problema u području PP Rijeka Zeta godinama predstavljaju otpadne vode, posebno iz industrijsko-proizvodnih pogona.

Da bi poslovala u jednom parku prirode proizvođači moraju imati neophodne ekološke saglasnosti.

Farma svinja u Spužu još nema saglasnost na elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu, dok je klanica “Primato P” dobila rješenje da izrada ovog elaborata nije potrebna, potvrdili su za CIN-CG iz Opštine Danilovgrad.

Prema tvrdnjama ekologa i stručnjaka “Primato P” je jedan od najvećih zagađivača rijeke Zete.

,,Izlivanje otpadnih voda iz proizvodnih pogona negativno utiče na kvalitet vode i ne ugrožava samo biodiverzitet, već i stanovništvo. Industrijske vode sadrže različite hemijske zagađivače. Obaveza ugradnja filtera za prečišćavanje otpadnih voda je jedan od mehanizama zaštite”, objašnjava Iković.

Smjernice za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan izlivanje otpadnih voda smatraju jednim od najvećih problema. Ulaganje u upravljanje otpadom i đubrivom i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za ponovnu korist u poljoprivredi jedna je od važnih preporuka.

Socio-ekonomska analiza PP Rijeka Zeta, koju je uradila Agencija, prepoznaje kao glavne vrijednosti ovog područja prisustvo endemiske mekousne pastrmke, kao i drugih endemskih, rijetkih i ugroženih zaštićenih vrsta. Park posjeduje veliku raznolikost staništa, među kojima je Natura 2000, ali i druga važna staništa za određene vrste koja su zaštićene zakonima Evropske unije.

 

Park pred Ustavnim sudom

U martu ove godine advokat iz Podgorice podnio je žalbu Ustavnom sudu Crne Gore za preispitivanje ustavnosti proglašenja PP Rijeka Zeta, potvrdili su za CIN-CG iz tog suda, ali nijesu htjeli da daju više informacija, jer kako navode, predmet tek treba da se rješava.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) tvrde da su u toku proglašenja PP Rijeka Zeta ispoštovane sve zakonske procedure u vezi sa informisanjem građana, te da nije bilo velikog broja primjedbi. ,,Nakon javne rasprave, Agencija je dobila svega desetak primjedbi i nijedna nije bila od suštinskog značaja. Uglavnom su građani dostavljali primjedbe o odlagalištima otpada i slično, to jest o faktorima koji ne utiču na proglašenje PP Rijeka Zeta i na granice zaštićenog područja”, naveli su iz Agencije.

,,Kada je prije pet godina Skupština Crne Gore usvojila Odluku o proglašenju PP Rijeka Zeta, bili su svi svjesni da to podrazumijeva i novi model upravljanja, ne samo životnom sredinom nego i ekonomijom. Već tada se znalo da će proglašenje ovog parka otvoriti novi model korišćenja zemljišta u parku prirode”, kaže Vuk Iković.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije