Connect with us

Društvo

Zeleni zid protiv buke i zagađenja

Zelena infrastruktura je mreža prirodnih ili polu prirodnih područja i zelenih prostora, koja pruža usluge ekosistema unutar urbanih djelova i na taj način povećava kvalitet života.

Transportation and infrastructure
Ilustracija

Na zagađenje i klimatske promjene značajno utiču i gradovi i njihova povezanost saobraćajnicama, proces betonizacije i manjka zelenila.

Kako su u toku završni radovi na rekonstrukciji bulevara između Podgorica i Danilovgrada u perspektivi se može očekivati povećana cirkulacija saobraćaja, a time i zagađenja vazduha ali i povećana buka.

Zato je važno da se promjeni pristup ozelenjivanju površina na način da se daje prednost drveću nad travnatim površinama, da se poveća ukupna količina zelenih površina i uspostavi koncept zelene infrastrukture saobraćajnica, kao potrebnog modela šumarstva.

Ilustracija

Zagađenje životne sredine bukom predstavlja čest problem u urbanim sredinama i uz velike saobraćajnice, a uzrokovano je širokom paletom izvora buke, od vozila u saobraćaju, preko ugostiteljskih lokala, sve do sredstava za rad i fabričkih postrojenja. I dok se o problemima u regulaciji saobraćaja naširoko pisalo i izvještavalo, premda im se ne nazire kraj.

Ipak, rješenja se nalaze u prirodi i lako su primjenljiva.

Podizanjem zaštitnih pojaseva od visoke vegetacije uz saobraćajnice drastično se redukuju produkti negativnih efekata vozila na životnu sredinu i okolni prostor.

Već se ozbiljno zahuktala tema zaštite životne sredine i kod nas, ali čini se da postoje nedostaci u razmjerama sagledavanja cijele tematike i koliko je to zapravo sveobuhvatna i široka oblast. Istina je da sve počinje od nas pojedinaca i našeg odnosa prema sredini u kojoj živimo u donošenju svakodnevnih odluka bilo u privatnom životu bilo našim djelovanjem na poslovnom planu. Međutim, postoji jedna jako značajna i potpuno opšte zanemarena oblast iz opsjega zaštite životne sredine, a to su zaštitni pojasevi.

Ilustracija Gradnja.rs

Zaštitni pojasevi su biofizičke prepreke, odnosno skupovi drveća, žbunja i niske vegetacije, koji se podižu linearno u različitoj širini, a njihove funkcije i namjene su različiti nivoi zaštite i različite usluge ekosistema.

Za trenutak bi bilo dobro uvesti u priču značenje termina “usluge ekosistema”. Ovaj termin, na najjednostavniji način i najšire rečeno, predstavlja skup svih koristi koje čovek i društvene zajedice mogu imati od prirode, njenih elemenata i procesa. Neke od tih usluga ekosistema su hrana, voda, sirovine, regulacija klime, prečišćavanje voda, zaštita od poplava, edukacija, rekreacija, estetske vrednosti, kruženje hranljivih materija, produkcija kiseonika i formiranje zemljišta. Dakle, cijeli naš život zavisi od prirode u kojoj živimo i njenih darova, stoga teško da se može reći da nas ova tema ne dotiče.

Izuzetno značajna uloga je u smanjenju uticaja nekog emitera zagađenja na okolinu, odnosno sprečavanje uticaja okolnih procesa na određenu oblast, što se naročito odnosi na saobraćajnice. Koristi su obostrane zato se može reći da zaštitni pojasevi smanjuju konflikt među različitim namjenama u korišćenju prostora.

Negativni efekti koje prouzrokuju saobraćajnice ispoljavaju se u vidu emisije štetnih gasova i čestica polutanata kao i buka koju emituju motorna vozila. Podizanjem zaštitnih pojaseva od visoke vegetacije uz saobraćajnice drastično se redukuju produkti ovih negativnih efekata na životnu sredinu i okolni prostor. Na lišću se talože  fizičke čestice zagađivača, dok su biljke u stanju i da neke od zagađujućih materija apsorbuju i time uklone iz atmosfere. Vazduh se kroz zaštitni pojas filtrira, a efekti buke se drastično smanjuju. Efikasnost zaštitnih pojaseva zavisi od njihove gustine i širine, odnosno što je pojas gušći, sastavljen od drveća i žbunja na nižem spratu i veće širine, negativni efekti se više redukuju, a nekada se mogu i potpuno neutralisati. U takvom slučaju može se reći da je u ekološkom smislu otklonjen uticaj polutanta na okolinu.

Zelena infrastruktura gradova

Zelena infrastruktura u gradovima predstavlja mrežu prirodnih ili polu prirodnih područja i zelenih prostora, koja pruža usluge ekosistema unutar urbanih djelova i na taj način povećava kvalitet života. To mogu biti pravilno dizajnirani parkovi unutar gradova, zeleni zidovi koji štite od buke, čestica i gasova sa prometnih površina, vodeni elementi sa širim spektrom bioraznolikosti, zeleni krovovi, drveće za ptice, eko-mostovi iznad saobraćajnica, eko-kanali, urbani vrtovi.

Evropska Unija već deceniju sistematski promoviše Strategiju Zelene Infrastrukture nudeći načine za finansiranje i sprovođenje sistematske implementacije, kao načina za poboljšanje kvaliteta životne sredine koju smo ozbiljno narušili. Zašto je to značajno, samo sistematskim pristupom zelenoj infrastrukturi i njenim uvođenjem u planske i zakonodavne okvire stvara se mogućnost implementacije na fizičkom nivou, odnosno kada postoji regulativa i definisane uloge i odgovornost, može se pristupiti sredstvima i samo tada možemo da vidimo poboljšanje i na realnom fizičkom planu. Sredstva i načini postoje ali uslijed nemanja dovoljno informacija, zakonske regulative i jasnog definisanja nadležnosti sprovođenje je samo djelimično ili ga upošte nema.

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Društvo

Iković: Obezbijediti novčanu nadoknadu za predstavnike mjesnih zajednica

Nadoknada može da bude u visni odborničke isplate ili u visini polovine minimalne zarade u Crnoj Gori. U tom slučaju bi lice koje zastupa mjesnu zajednicu imalo primanja za svoj dnevni četvoročasovni rad. Sredstva za nadoknadu predstavnika mjesnih zajednica Opštine Danilovgrad bi na godišnjem nivou iznosila oko 50.000 eura što je manje od 10 % nadoknada koje Opština prihoduje od korišćenja prirodnih resursa. Ovo znači da je ovo više nego izvodljivo, naveo je Iković.

Iković je takođe inicirao da Opština uvede mjesečnu elektronsku karta koja će važiti kod svakog prevoznika na relaciji Danilovgrad – Podgorica kao i da posljednji polasci iz Podgorice za Danilovgrad i obrnuto budu u 24:00 sata. Ovo treba uraditi izmjenama Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika.

Jedan od trenutno najvećih komunalnih problema u opštini Danilovgrad jesu atmosferski kanali za koje ne postoji urađena evidencija. Njihovo neodržavanje, nesavjesno zatvaranje i nestručno odobravanje gradnje uzrokuje sve veće poplave i štete i sve veći broj poziva građana ka komunalnoj inspekciji i komunalnim službama Opštine. Ovo je samo jedan od razloga zašto Odluka o komunalnom redu mora biti što prije izmijenjena kako bi rad komunalne inspekcije bio opravdan, a kvalitet života bolji.

Iković je ponovio da je potrebno osnovati sportsko-rekreativni kajak klub koji bi bio u vlasništvu Opštine, a za koji je Preoret već obezbijedio potrebnu kajak opremu. Danilovgrad ima izvrsne potenijale za ovakav klub i treba u tom pravcu promovisati i koristiti svoje vode. Kajak klub bi se koristio za organizovanje rekreativnih tura, izleta u prirodi, oporavak rijeke Zete, pecanje kao i sportska takmičenja na vodi.

Donošenjem novih i dopunom postojećih odluka će se unaprijediti rad Opštine Danilovgrad i kvalitet života njenih građana, zato je potrebno krenuti što prije u njihovu realizaciju, naveo je Iković..

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Šest godina rada portala Volim Danilovgrad

Kancelarije portala Volim Danilovgrad

Portal Volim Danilovgrad prvu vijest objavio je u novembru 2017. godine, tačnije 28. novembra u 19:45h.

“Zahvaljući predanom i kontinuiranom radu, okupljanju mladih novinara i fotografa sa već stečenim iskustvom na raznim medijima, portal Volim Danilovgrad, prema ocjeni javnosti za kratko vrijeme ispunio je svoj primarni cilj – postati drugačiji; a postao je i omiljeno štivo u svijetu internet medija.

Pokazujući originalnost tokom ovih šest godina, radeći nezavisnoobjektivno i politički izolovano, a prije svega društveno angažovano, svakodnevno dobijamo sve veću podršku što za rezultat ima više od 200 000 čitanja na mjesečnom nivou.

Milan Mijajlović, Osnivač portala Volim Danilovgrad

Širok spektar vijesti iz Danilovgrada, njegove istorije, kulture i muzike ali i konkretnih aktivnosti na terenu, doveli su portal Volim Danilovgrad na sami vrh ljestvice lokalnih internet portala, koji pored domaćih, ima i pratioce širom globusa.”

U okviru portala Volim Danilovgrad funkcioniše i podsajt dgnet.volimdanilovgrad.me koji za cilj ima promociju turističkih ljepota opštine Danilovgrad.

Portal Volim Danilovgrad je do sada zabilježio preko sedam miliona čitanja većinom se fokusirajući na lokalnu zbilju.

Vijesti iz Spuža

U okviru portala Volim Danilovgrad kreirana je i posebna sekcija sa aktuelnostima iz Spuža kao još jedne istaknute urbane cjeline opštine Danilovgrad. Iako zanemaren od lokalnih institucija na portalu Volim Danilovgrad zavrijedio je posebnu pažnju kroz istaknutu kategoriju.

Lokalni mediji pružaju potrebne informacije i bave se temama relevantnim za zajednicu u kojoj rade. Pravo na informisanost jedno je od osnovnih ljudskih prava, a kroz svoj rad lokalni mediji upravo preuzimaju na sebe odgovornost da svojim sugrađanima obezbijede ostvarenje ovog prava.

Ono što mora da karakteriše kvalitetne lokalne medije jeste da su u službi građana i same zajednice, kao i da predstavljaju zaštitnike interesa i glasnogovornike stanovništva svoje zajednice pred svim nosiocima političkih i društvenih funkcija.

Iako se šest godina većina  rada bazira na volonterskoj osnovi i uz podršku par kompanija, Volim Danilovgrad očekuje blistava budućnost.

Zašto pratiti lokalne medije?

Iskomunicirajte svoju poruku direktno donosiocima odluka:

Donosioci odluka i kreatori politika na lokalnom nivou, prvo gledaju lokalne vijesti da bi utvrdili šta im je najvažnije.

Praćenjem i podrškom lokalnim novinskim publikacijama, bilo one štampane ili elektronske, oblikujete pitanja koja zanimaju i glasače i političare.

Pažnja nacionalnih novinskih publikacija:

Uz stalno aktuelni ciklus vijesti, teško je steći dovoljno pažnje da se  poruka uvijek proslijedi nacionalnim izvještačima. Dok se nacionalne publikacije prebacuju između različitih izdanja i tema, uglavnom pokrivajući širu sliku, lokalne novinske publikacije su u stanju da se udube dalje u priču i revidiraju  iznova problem ako je potrebno.

Pokrivenost lokalnih medija može se potom koristiti za privlačenje pažnje većih nacionalnih publikacija.

Održivost lokalnih medija. Često se dešava da lokalni privrednici u potpunosti ne razumiju značaj koje lokalni mediji imaju u predstavljanju njihove ponude, pa se obično odlučuju za marketinške kampanje u okviru društvenih mreža. Niska cijena ovakvih kampanja im omogućava manje budžete za marketing a poruka se dosta dobro distribuira. Ipak, ad blindness ili ti oglasno slijepilo procentualno raste pa se ova vrsta marketinških kampanja polako zamjenjuje zanimljivim video sadržajem ali i sve popularnijim native i content marketingom (ova vrsta oglašavanja je na zapadu prisutna jako dugo).

Kako bi opstali, lokalni mediji tj. oni koji isključivo pokrivaju lokalne teme, dolaze u situaciju da biraju: da li će se zadržati isključivo u okviru lokalnih tema i aktuelnosti; da li će svoje izvještavanje proširiti na širi region ili će početi primjenjivati click bait naslove i catchy teme kako bi popravili statistiku i privukli nove čitaoce – statistika je ono što prodaje oglasni prostor i dovodi do održivosti, unapređenja i dalje profesionalizacije lokalnih medija.

Ukoliko želite podržati naš rad, to možete učiniti donacijom na žiro račun NVO Volim Danilovgrad: 510 – 156301 – 35  , CKB banka. A više detalja na linku klikom OVDJE.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije