Donacija Centru za dnevni boravak djece

Predsjednica opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, predala je Centru za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom ključeve kombi vozila sa platformom, koje će koristiti štićenicima ove ustanove za bezbjedniji prevoz od kuće do objekta u naselju Orašje. 

„Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 30.000 dolara i mi u lokalnoj upravi smo ponosni na ljude dobre volje, prije svega velike humaniste koji imaju razumijevanja za one zahtjeve i projekte koji se tiču obrazovanja i edukacije ranjive grupe stanovništva“, navela je Kovačević.
FOTO: Opština Danilovgrad


Prema njenim riječima, na ovaj način je riješen problem prevoza korisnika Centra sa periferije što će, kako je ocijenila, njihovim roditeljima olakšati svakodnevne obaveze i smanjiti troškove putovanja.


Direktor Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Srđa Đurović, podsjetio je da je ta ustanova počela sa radom krajem prošle godine, ocjenjujući da ima dobru saradnju sa roditeljima, opštinskim službama, kao i brojnim donatorima.


„Ulažemo velike napore da se djeci obezbijede optimalni uslovi za boravak i druženje. Ovo je veliki dan za jedanaest korisnika i sve zaposlene, jer će nam vozilo služiti i za izlete i ekskurzije van rodnog mjesta, kako bi djeca jedan dio slobodnog vremena provodila mimo kabineta i učionica“, naveo je Đurović.


Kako je podsjetio, u Centru svakodnevno rade defektolog, logoped, psiholog, medicinska sestra i njegovateljica . 

U ime donatora, koji je želio da ostane anoniman, primopredaji ključeva prisustvovale su advokatice advokatske kancelarije „Vujisić-Vukotić“ Milena Vujisić i Jelena Đonović Vukotić koje su tim povodom obećale novu materijalnu i finansijsku podršku djeci sa smetnjama u razvoju, kao i predškolcima i učenicima vaspitno-obrazovnih ustanova sa ovog područja.