Iz Direktorata je saopšteno da su u pripravnosti i prate razvoj situacije na terenu