Connect with us

Ekonomija

Opština Danilovgrad subvencioniraće poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem silažnog kukuruza

Corn maize harvest, aerial view of combine harvester

Predsjednik Opštine Danilovgrad, donio je Odluku kojem će Opština Danilovgrad obezbijediti sredstva za pomoć poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem silažnog kukuruza u cilju smanjena troškova proizvodnje hrane za stoku na sopstvenom gazdinstvu za 2023. godinu.

Pravo na podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1. Moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
2. Posjeduju minimalno 0,5 hektara površine pod silažnim kukuruzom;
3. Poštuju principe dobre poljoprivredne prakse i redovno primjenjuju agrotehničke mjere, tj. poljoprivredne površine održavaju u stanju koje omogućava pristup silažnom kombajnu.

Sredstva za pomoć poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem silažnog kukuruza su obezbijeđena Odlukom o budžetu Opštine Danilovgrad za 2023. godinu kroz subvencije za proizvodnju i pružanje usluga (subvencije u poljoprivredi).

Poljoprivredni proizvođači podnose zahtjev za dobijanje podrške, a visina podrške će se odrediti na osnovu prihvatljivih površina nakon administrativne i terenske kontrole, koja će biti izvršena od strane Komisije za utvrđivanje površina na kojima se obavlja siliranje kukuruza.

Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške je od 28. avgusta do 06. septembra 2023. godine, a uz zahtjev se obavezno prilaže fotokopija žiro računa podnosioca zahtjeva. Visina podrške iznosi 100,00€ po hektaru.

Terensku kontrolu površina pod silažnim kukuruzom vršiće Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj, koji će nakon obavljenog posla dostaviti Izvještaj predsjedniku Opštine.

Ekonomija

Počela isplata penzija po programu Evropa sad 2

Savings. Nest egg of grandmother saving money, economizing pension, mortgage loan at home

Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (PIO) saopšteno je da danas počinje isplata penzija.

Iz Fonda PIO napomenuli su da je u skladu sa članom 5 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izvršen obračun najniže penzije u iznosu od 450 eura za 43.867 korisnika.

“Pored navedenog, za korisnike prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, u skladu sa stavom 3 navedenog člana, izvršen je obračun razlike penzije u visini između najnižeg iznosa penzije na dan 1. septembar 2023. godine i najnižeg iznosa penzije utvrđen članom 29 stav 3. Zakona o PIo (razlika za iznos penzije od 302,51 do 450 eura). Na ovaj način izvršen je obračun razlike za 28.237 korisnika”, stoji u saopštenju.

Shodno odluci Upravnog odbora, za sve korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja izvršeno je redovno usklađivanje od 2,08 odsto, osim za korisnike najniže penzije iz člana 29 st. 3 i 4 Zakona o PIO na koje se ova odredba ne odnosi i koje se neće usklađivati naredne dvije godine. U skladu sa navedenim izvršeno je usklađivanje penzija u iznosu od 2,08 odsto za 37.155 korisnika.

Prosječna penzija izračunata na osnovu iznosa penzije za januar (bez obračunate razlike) iznosi 487,98 eura, i u odnosu na prosječnu penziju za decembar 2023. godine (424,82 eura) ve6a je za 74,87 odsto.

Napominjemo da prosječna isplaćena penzija sa obračunatim razlikama za januar iznosi 509,30 eura i u odnosu na prosječnu penziju za decembar (424,82 eura) veća je za oko 20 odsto.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

Lovćen banka za penzionere

Kredit za penzionere bez žiranata, sa besplatnom polisom osiguranja

Lovćen banka kontinuirano širi svoju ponudu proizvoda pa penzionerima, uz brojne druge usluge, nudi dva tipa kredita po izboru.

Posljednji u nizu je penzionerski kredit sa besplatnom polisom osiguranja koji banka odobrava u iznosima do 12.000€ i uz rok otplate do 96 mjeseci. Kredit se odobrava penzionerima Fonda PIO Crne Gore, bez žiranata kao i bez uvida u zdravstveni karton a banka snosi troškove polise osiguranja umjesto klijenta.

Starost korisnika kredita na dan isteka ugovorenog roka otplate može biti do 78 godina.

Penzionerima su na usluzi sve filijale banke širom Crne Gore kao i nova filijala u Bulevaru knjaza Danila Petrovića, Business Tower Montenegro u Podgorici.

Više informacija potražite na https://www.lovcenbanka.me/stanovnistvo/kredit/kredit-za-penzionere ili pozovite Kontakt centar banke 19993.

Lovćen banka ove godine slavi 10 godina uspješnog rada, pa su u pripremi brojne pogodnosti za klijente.

Reprezentativni primjer:

“Za iznos kredita od 5.000 EUR i rokom otplate 60 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 9,95% (fiksna), efektivna kamatna stopa (EKS) 10,64 %. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 1% iznosa kredita (50 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 6422,20 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 106,12 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate, naknada u vezi sa odobrenjem kredita I troškova mjenice i upita u Kreditni registar. Polisu osiguranja života plaća banka i zbog toga je nema u obračunu EKS. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. “

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije