Broj penzionera u ovoj godini je uvećan za 304 i trenutno iznosi 130.544. Penziju ispod prosjeka prima 65.301 korisnik, odnosno polovina penzionera. Deficit Fonda PIO iznosio je za šest mjeseci ove godine 70,6 miliona eura ili 33,3 odsto, kazao je “Danu” dugogodišnji direktor Fonda Dušan Perović.

– U odnosu na isti period prethodne godine deficit Fonda PIO je manji za 1,45 odsto. Fond se dominantno finansira iz izvornih, odnosno namjenskih prihoda, koje čine prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostali izvorni prihodi, dok se nedostajuća sredstva obezbjeđuju iz opštih prihoda budžeta rekao je Perović “Danu”.

Koliko je u ovoj godini iznosila prosječna penzija?

Prosječna penzija isplaćena za mjesec jun iznosi 288,67 eura. U odnosu na decembar 2018. godine
prosječna penzija je veća za 1,72 odsto ili 4,87 eura.

Koliko iznosi najmanja penzija i koliko je korisnika primilo u julu?

Iznos najniže penzije, u skladu sa Zakonom o PIO, definisan je na način da najniža vrijednost ličnog koeficijenta može iznositi najmanje 0,5. Najniža penzija u Crnoj Gori od 1.januara tekuće godine iznosi 128,14 eura. Iznos najniže penzije za mjesec jun, koja je isplaćena u julu ove godine, primilo je 11.350, od čega 11.316 korisnika u Crnoj Gori i 34 korisnika van CrneGore.

Koliko trenutno ima penzionera i za koliko se njihov broj povećao/ smanjio u odnosu na početak godine?

Prema statističkim podacima, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su ostvarili pravo shodno Zakonu o PIO ili promjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koje je Crna Gora zaključila, a koje isplaćuje Fond PIO je 130.544, od čegau Crnoj Gori 120.253, a van Crne Gore 10.291 korisnik prava.

Od ukupnog broja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji se isplaćuje u Crnoj Gori, 114.754 je penzionera i 5.499 korisnika ostalih prava. Van Crne Gore se isplaćuju 10.202 penzionera i 89 korisnika ostalih prava. U odnosu na decembar 2018. godine, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja je povećan za 304.

Koliko iznosi najveća penzija i koliko ju je osoba primilo?

Najviši iznos penzije, shodno Zakonu o PIO, definisan je limitiranom vrijednošću ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri.

Ovo znači da bi, na primjer, osiguranik koji ima limitiran koeficijent četiri i 40 godina penzijskog staža, za mjesec oktobar primio penziju u iznosu od 1.164,28 eura. Ovim zakonom nije ograničena dužina penzijskog staža koji utiče na visinu penzije, tako da se prilikom izračuna uzima i penzijski staž duži od 40 godina i no tom osnovu ovaj iznos može da bude i veći.

Koliko je u junu korisnika imalo penziju preko 510 eura, onoliko koliko iznosi prosječna plata u državi?

Broj korisnika penzije kojima je za mjesec jun ove godine isplaćena penzija preko 510 eura je 10.658.

Koliko je korisnika primilo u junu penziju iznad 1.000 eura?

Broj korisnika penzije kojima je za mjesec jun ove godine isplaćena penzija preko 1.000 eura je 410.

(Cijeli intervju u današnjem Danu)